Werkwijze

Webcando hanteert voor het realiseren van websites een vaste ontwikkelmethode. Dit geldt voor elk onderdeel van het proces. Tijdens het gehele traject heeft u als opdrachtgever inzicht in de voortgang van het project zodat u zelf ook wensen en fouten kunt melden. Voordat een website ook daadwerkelijk op Internet staat doorlopen wij samen met u de volgende stappen:

1. Voorbereiding

    - vooronderzoek

    - projectopzet

    - planning

2. Ontwerpen afzonderlijke items

3. voorleggen van concept en doorvoeren van wijzigingen

4. Presentatie complete website

5. Testen

6. Oplevering

 

Missie en Visie

Webcando ontwikkelt professionele websites en biedt met de kennis op het gebied van contentmangement een totaaloplossing voor bedrijven en instellingen.

Visie                                                                                                           
Dankzij (technologische) ontwikkelingen zal de internetmarkt de komende jaren explosief groeien. Webcando zal een toonaangevende rol in deze internetmarkt vervullen door met haar kennis toegevoegde waarde te leveren in het ontwikkelen van websites en het adviseren van organisaties in hun online activiteiten.